متن آهنگ 7 باند یه لحظه چشماتو ببند

12 اکتبر 2019 0 نظر 7 باند

متن آهنگ 7 باند یه لحظه چشماتو ببند

متن آهنگ 7 باند یه لحظه چشماتو ببند

متن متن آهنگ 7 باند یه لحظه چشماتو ببند

داری می گذری از من ، داری رد می شی آسونحرفی برات ندارم ، بغضمو کردی پنهوناشکامو در میاری ولی انگار نه انگاردستامو بگیر تو دستات برای آخرین باریه لحظه چشماتو ببند ، شاید منو یادت بیادهمون که بهش گفتی یه روز ، جای تو هیچ کس نمیاداین شعر عاشقونه نیست ، یه التماس خوب منغرور رو گریه می کنم ، نشکن منو ، پسم نزنچند بار باید به چشم تو بشکنم ، آروم بگیریبگو چقدر گریه کنم تا دیگه از پیشم نریبگو چقدر اشک بریزم تا منو تنها نذاریدارم به چشمات باج می دم تا تو بگی دوسم داریاما من هنوز دوست دارم بدون ، اگه حتی قلبتو پس بگیریاگه مثل امروزم بهم بگی نمی خوام تو رو ، می تونی که بریهنوزم چشماتو می پرستمو ، بی تو هر لحظه رو درگیر توامتو خیالم دستاتو می گیرمو ، بازم احساس می کنم پیش توامیه لحظه چشماتو ببند ، شاید منو یادت بیادهمون که بهش گفتی یه روز ، جای تو هیچ کس نمیاداین شعر عاشقونه نیست ، یه التماس خوب منغرور رو گریه می کنم ، نشکن منو ، پسم نزنچند بار باید به چشم تو بشکنم ، آروم بگیریبگو چقدر گریه کنم تا دیگه از پیشم نریبگو چقدر اشک بریزم تا منو تنها نذاریدارم به چشمات باج می دم تا تو بگی دوسم داری

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید