متن آهنگ یاسر محمودی دارم حست میکنم

12 اکتبر 2019 0 نظر یاسر محمودی

متن آهنگ یاسر محمودی دارم حست میکنم

متن آهنگ یاسر محمودی دارم حست میکنم

متن متن آهنگ یاسر محمودی دارم حست میکنم

این چه احساسیه که منو تو مثل همیماز همه دنیا جدا نه زیادیم و نه کمیمدارم حست میکنم لحظه لحظه با منیتو تموم لحظه هام تو هوا پر میزنیدارم حست میکنم توی بیداری و خوابدل واسه تو میزنه با یک دنیا تب و تاباین چه احساسیه که بی تو آروم ندارمحتی وقتی با منی باز تورو کم میارمدارم حست میکنمخیلی نزدیکی به منخودتو نشون بده عاشقونه حرف بزندارم حست میکنم مثل روزای قدیمهنوزم کوچه ی عشقو من و تو خوب بلدیماین چه احساسی که بی تو آروم ندارمحتی وقتی با منی باز تورو کم میارماین چه احساسیه که واسه من مقدسیتا دلم تورو میخواد تو به دادم میرسی دارم حست میکنملحظه لحظه با منیتو تموم لحظه هام تو هوام پر میزنیدارم حست میکنم توی بیداری و خوابدل واسه تو میزنه با یک دنیا تب و تاب

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید