متن آهنگ گلشیفته فراهانی شهزاده رویا

12 اکتبر 2019 0 نظر گلشیفته فراهانی

متن آهنگ گلشیفته فراهانی شهزاده رویا

متن آهنگ گلشیفته فراهانی شهزاده رویا

متن متن آهنگ گلشیفته فراهانی شهزاده رویا

یه شب تو خواب وقت سحر

شهزادهای زرین کمر

نشسته بر اسب سپید

میومد از کوه وکمر

میرفت وآتش به دلم مید نگاهش

میرفت وآتش به دلم میزد نگاهش

کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم

روزی که بختم واز بشه بی یار بشه اونکه اومد به خوابم

شهراده رویای من شاید تویی

اونکس که شب در خواب من آید تویی تو

از خواب شیرین ناگه پریدم

اورا ندیدم دیگر کنارم به خدا

جانم رسیده ازغصه بر لب

هر روزو هر شب درانتظارم به خدا

یه شب تو خواب وقت سحر

شهزاده ای زرین کمر

نشسته بر اسب سپید میومد از کوه وکمر

می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش

می رفت وآتش به دلم میزد نگاهش

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید