متن آهنگ کشو دچار

15 اکتبر 2019 0 نظر کشو

متن آهنگ کشو دچار

متن آهنگ کشو دچار

متن متن آهنگ کشو دچار

دچار

چنان دچارِ بارانی که ابر شدی

فرو نشستی و تسلیمِ جبر شدی

گرفتنت به جرمِ نقضِ شدتِ درد

قبول کردی و مشمولِ قبر شدی

و یا هنوز هم شاید، هنوز همان

جنازه‌ای بریده از زمین و زمان

و من روایتی مخدوش و مقتبس از

تو و هزار شب پوسیدنم، که عوض

نمی‌شوم، تو حالا هی نباش و نیا

چه فرق می‌کند؟! مردن کنارِ تو یا

کنارِ خاطراتت، مرگ منتظر است

نجیب و بی‌صدا، یا بغض کرده و مست

زیاد عمر کردن خوب نیست، بله!

که زندگی چنین، مطلوب نیست، بله!

بله به گورِ بابامان، به گورِ همه

مهم تویی که رفتی، مرده‌شورِ همه

به فحش می‌کشد هر چیز بی تو فقط

نشد، نشد، نشد، آری! که "رد شم اَزَت"

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید