متن آهنگ کامران و هومن اگه عشق من تو نیستی

12 اکتبر 2019 0 نظر کامران و هومن

متن آهنگ کامران و هومن اگه عشق من تو نیستی

متن آهنگ کامران و هومن اگه عشق من تو نیستی

متن متن آهنگ کامران و هومن اگه عشق من تو نیستی

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی چرا ميلرزه تنم

چرا از نبودنت خيلی ساده ميشكنم

اگه عشق من تو نيستی چرا ميميرم برات

من چرا زنده ميشم واسه ديدن چشات

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی چرا طاقت ميارم

چرا من نميتونم دست از سر تو بردارم

اگه عشق من تو نيستی چرا اينقد سر پام

چرا هرجا كه ميری من به دنبالت ميام

اگه عشق من تو نيستی چرا پرپر نميشم

چرا هرچی ميخونم دوریتو از بر نميشم

اگه عشق من تو نيستی چرا قلبم ميزنه

چرا وقتی نباشی قلب ترانه ميشكنه

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی چرا طاقت ميارم

چرا من نميتونم دست از سر تو بردارم

اگه عشق من تو نيستی چرا اينقد سر پام

چرا هرجا كه ميری من به دنبالت ميام

اگه عشق من تو نيستی چرا پرپر نميشم

چرا هرچی ميخونم دوریتو از بر نميشم

اگه عشق من تو نيستی چرا قلبم ميزنه

چرا وقتی نباشی قلب ترانه ميشكنه

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

چرا خورشيد ميتابه چرا ميچرخه زمين

عشق من بگو چرا تو فقط بگو همين

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

اگه عشق من تو نيستی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید