متن آهنگ کامران و هومن آتش

12 اکتبر 2019 0 نظر کامران و هومن

متن آهنگ کامران و هومن آتش

متن آهنگ کامران و هومن آتش

متن متن آهنگ کامران و هومن آتش

غروبا,بندريا...بندريا...بندريا...

غروبا,بندريا,اهل محل,همشهريا

اهوازيا,بوشهريا,آبادانيا,همه جنوبيا

وای لب بندر امشب محشره

پاشو پاشو ديره بجنب وقت ميگذره

وای لب بندر امشب محشره

پاشو پاشو ديره بجنب وقت ميگذره

باز تنگه غروب شد

لب بندر شلوغ شد

بازم تنگه غروب شد

لب بندر شلوغ شد

كفشاتو پا كن وقت رفتنه

چشماتو وا كن وقت ديدنه

بهار تو راهه وقت شكفتنه

سكوتو بشكن وقت گفتنه

كفشاتو پا كن وقت رفتنه

چشماتو وا كن وقت ديدنه

بهار تو راهه وقت شكفتنه

سكوتو بشكن وقت گفتنه

دل طاقت نداره

يار چشم انتظاره

دلم طاقت نداره

يارم چشم انتظاره

غروبا,بندريا,اهل محل,همشهريا

اهوازيا,بوشهريا,آبادانيا,همه جنوبيا

دختر بندر زبرو زرنگه

خوش قدو بالا پاكو يه رنگه

دختر بندر زبرو زرنگه

خوش قدو بالا پاكو يه رنگه

داغه داغه ازش آتيش ميباره

داغه داغه مثه خورشيد ميتابه

داغه داغه ازش آتيش ميباره

داغه داغه مثه خورشيد ميتابه

غروبا,بندريا,اهل محل,همشهريا

اهوازيا,بوشهريا,آبادانيا,همه جنوبيا

بندريا...بندريا...بندريا...بندريا

بندر عباس شاهه بندره

طبله و همبون سازه بندره

لرزشه سينه رقص بندره

خوشكلو سبزه دخت بندره

وای لب بندر امشب محشره

پاشو پاشو ديره بجنب وقت ميگذره

وای لب بندر امشب محشره

پاشو پاشو ديره بجنب وقت ميگذره

باز تنگ غروب شد

لب بندر شلوغ شد

بازم تنگ غروب شد

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید