متن آهنگ کارلو ونتی وطن کارلو

12 اکتبر 2019 0 نظر کارلو ونتی

متن آهنگ کارلو ونتی وطن کارلو

متن آهنگ کارلو ونتی وطن کارلو

متن متن آهنگ کارلو ونتی وطن کارلو

ای وطن لباس سیاه به تن

ای وطن درد و غم داری به تن

ای وطن همه جاتو آتش و سم

وطن همه جات خونی و کفن

روز و شب شده همش تهمت و مرگ

پدران تو کوچه ها دربدر

خواهران اشک خونین بر سر

مادران با عصا بر خاک پسر

وطن با کی رفتی به جنگ

کشتی هم وطن

هر لحظه دم به دم

شاید هم خوابی هنوز

ای وطن با کی رفتی به جنگ

کشتی هم وطن

هر لحظه دم به دم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید