متن آهنگ پیام مقامی غم و غصه

12 اکتبر 2019 0 نظر پیام مقامی

متن آهنگ پیام مقامی غم و غصه

متن آهنگ پیام مقامی غم و غصه

متن متن آهنگ پیام مقامی غم و غصه

غم و غصه

غم و غصه توی قلبم لونه کرده ای خدا

کسی چه می دونه غم و تنهایی دل را

دیگه بر نمی گردم به آشیونه ای خدا

کسی چه می دونه غم و تنهایی دل را

خدایا ما به درگاه تو چی بوده گناهم

که شاید یا بسوزم یا بسازم ما جوونم آشیونم شده ویرون

غروب توی کوهستون منم نالون و سرگردون هی می نالم

از این دنیا دلم خونه دل یار ما از خونه خدایا گله دارم

غم و غصه توی قلبم لونه کرده ای خدا

کسی چه می دونه غمه تنهایی دل را

دیگه بر نمی گردم به آشیونه ای خدا

کسی چه می دونه غم و تنهایی دل را

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید