متن آهنگ پویا عشق من

14 اکتبر 2019 0 نظر پویا

متن آهنگ پویا عشق من

متن آهنگ پویا عشق من

متن متن آهنگ پویا عشق من

عشق من و علاقه من

ذوق بی اراده من

روزم از روی تو عالی

شبم از موی تو روشن

تو رو دیدم و دلم رفت

تو که خندیدی دلم رفت

از تو پر شدم یه لحظه

تو نفهمیدی دلم رفت

جنگ من با منو سختو

این غرور بد شروع شد

نبض قلبی که به عشقت هی زد و نزد شروع شد

حال خوب و بد شروع شد

عشق من و علاقه من

ذوق بی اراده من

روزم از روی تو عالی

شبم از موی تو روشن

شبم از موی تو روشن

عشق من و علاقه من

ذوق بی اراده من

روزم از روی تو عالی

شبم از موی تو روشن

شبم از موی تو روشن

به همه بگو نه جز من

بگو آره به دل من

با تو سرسبزم و تازه

شک ندارم به شکفتن

زندگیمو پر کن از گل

تو هوای من رها شو

حکم خواب و بوسه داری

تن آرامش ما شو

تن آرامش ما شو

عشق من و علاقه من

ذوق بی اراده من

روزم از روی تو عالی

شبم از موی تو روشن

به همه بگو نه جز من

بگو آره به دل من

با تو سرسبزم و تازه

شک ندارم به شکفتن

زندگیمو پر کن از گل

تو هوای من رها شو

حکم خواب و بوسه داری

تن آرامش ما شو

تن آرامش ما شو

عشق من و علاقه من

ذوق بی اراده من

روزم از روی تو عالی

شبم از موی تو روشن

WIKISEDA

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید