متن آهنگ پندار ، کیارش صبوری فاصله پندار

12 اکتبر 2019 0 نظر پندار ، کیارش صبوری

متن آهنگ پندار ، کیارش صبوری فاصله پندار

متن آهنگ پندار ، کیارش صبوری فاصله پندار

متن متن آهنگ پندار ، کیارش صبوری فاصله پندار

پندار :

هر روز فاصلمون بیشتر شد

سهم من گریه و تو هم نیشخند شد

ببار ای وای ، چه دل ساده ای داری

آخه اینبار چیو خاتمه دادی ؟

دل زخمی ؟ که جلوت شکسته میشد

بیا مرهم بزار جای شکستگیشو

جز غم نذاشتی چیزی واسه دلم

میبینی امروز چطوری من پر گلم

افسوس که تو خیالات مال هم میشیم

فکر نمیکردم روزی مار سمی شی

ببین بینمون افتاده فاصله جدایی

باشه من بدم ، فاصله کار شما نی

با این همه دروغ میخوای چیو ثابت کنی ؟

می خوای این صدای آروممو ساکت کنی ؟

شاید راحت باشه منو از یاد ببری

کاری میکنم که اسممو فریاد بزنی

کیارش :

رفتی که رفتی منو تنهام گذاشتی

از روز اول فهمیدم دوسم نداشتی

رفتی که رفتی ، خدا به همرات

عزیز من ای مهربون خدانگهدار

پندار :

شاید قسمت اینه که ما مال هم نباشم

شاید

اگه با کس دیگه باشی خوشبخت تر شی

ولی من هنوزم شعرامو به یاد تو می نویسم

آره

هنوزم شعرامو به یاد تو مینویسم

پندار :

افکار بی رمقم می گرده پی حرفی که

شاید آسمون چشمات روزی ابری شه

دل زخمیو بگیرو خاکش کن

اونم رفتو تو هم بشین خواهش کن

خواهش کن زجه بزن بی رمق شدی

جونی واست نمونده چرا بی هدف شدی

امشبم قلم شده رفیق من

دلم تنگ شده واست اینو به کی بگم ؟

به کی بگم آخه این همه نامردیو

به کسه دیگه تو پا بندیو

نمیدونی که داغون میشم ؟

نمی خواستی که بارونی شم ؟

تو چشام نگاه نکن برو گله کم بشه

رد شو بزار این دله آخه کنده شه

نگو اون همه اطفارات منظور نداشت

میری با کسه دیگه که بشی مظلوم براش

کیارش :

رفتی که رفتی منو تنهام گذاشتی

از روز اول فهمیدم دوسم نداشتی

رفتی که رفتی ، خدا به همرات

عزیز من ای مهربون خدانگهدار

دیدگاه خود را بگذارید