متن آهنگ همای چرخ نیلوفری

12 اکتبر 2019 0 نظر همای

متن آهنگ همای چرخ نیلوفری

متن آهنگ همای چرخ نیلوفری

متن متن آهنگ همای چرخ نیلوفری

من که میمیرم چرا با عشق و ایمان نمیریم

شبانگه به سر فکر تاراج داشت

شبانگه به سر فکر تاراج داشت....

سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت

سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت....

به یک گردش چرخ نیلوفری

نه تاجی به جا ماند و نه نادری

نه تاجی به جا ماند و نه نادری....

من که میمیرم، میمیرم.....

چرا با عشق و با ایمان نمیرم؟!

من که میمیرم، میمیرم.....

چرا با عشق و با ایمان نمیرم؟!

تا برای سرزمینم، میهنم، "ایران" نمیرم

من که میمیرم، میمیرم.....

آرزو دارم شود خاک وطن آرامگاهم

آرزو دارم شود خاک وطن آرامگاهم

تا میان کشوری بیگانه سرگردان نمیرم

من که میمیرم.....

شرط آزادی و مردی کنج زندان مردن است

شرم از آن دارم اگر در گوشه زندان نمیرم

شرم از آن دارم اگر در گوشه زندان نمیرم

هر وجودی... هر وجودی دیر و زود ای میهنم میرد ولی من

با تو پیمان بسته ام....

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید