متن آهنگ همای ناله سر مکن

12 اکتبر 2019 0 نظر همای

متن آهنگ همای ناله سر مکن

متن آهنگ همای ناله سر مکن

متن متن آهنگ همای ناله سر مکن

مرغ سحر ناله سر مکن

مرغ سحر ناله سر مکن

دیدگان خسته تر مکن

دیدگان خسته تر مکن

ما ز آه و ناله خسته ایم

ما غمین و دل شکسته ایم

ما ز آه و ناله خسته ایم

ما غمین و دل شکسته ایم

گوشمان ز ناله کر مکن

گوشمان ز ناله کر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

-----------

نغمه های شادمانه خوان

سر سرود جاودانه خوان

بانه های عاشقانه خوان

عمرمان به باد چنین هدر مکن

عمرمان به باد چنین هدر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

-----------

ظلم ظالمان همیشه هست

جور بی امان همیشه هست

مکر دشمنان همیشه هست

ظلم ظالمان همیشه هست

بر دهان ظالمان بزن

از گناهشان گذر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

-----------

صورت از به سیلی به رنگ خون کنی

صورت ار به سیلیت چون خون کنی

به که را ز خود ز دل برون کنی

به که را ز خود ز دل برون کنی

پیش دشمنان گلایه چون کنی

دشمنان خویش را خبر مکن

دشمنان خویش را خبر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

ناله سر مکن ناله سر مکن

مرغ سحر ناله سر مکن

مرغ سحر ناله سر مکن

دیدگان خسته تر مکن

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید