متن آهنگ هانیدی تصویر عشق

12 اکتبر 2019 0 نظر هانیدی

متن آهنگ هانیدی تصویر عشق

متن آهنگ هانیدی تصویر عشق

متن متن آهنگ هانیدی تصویر عشق

کجا گم کردی رویامو که دنیامو نمیبینی

کجا دیروزتو باختی که فردامو نمیبینی

بگو تصویر اون روزا کجا درگیر عادت شد

کجا اون عشق بی حد ات گرفتار نهایت شد

میشه که برگردم یا اینکه مثل سابق شم

تو کاری با دلم کردی محال دیگه عاشق شم

توهم هم پای این پایی تن دنیامو لرزوندی

تو هم مثله همه انگار فقط پای خودت موندی

تو به من نه به این رویا به تصویر یه عشق باختی

هزار تا پل خراب کردی شاید بازم یه بار ساختی

میری اما واسم غریبست با تو دنیا شم

شاید امروزو سر کردی ولی نیستی تا فردا شم

چطور میشه که برگردم یا اینکه مثل سابق شم

تو کاری با دلم کردی محال دیگه عاشق شم

توهم هم پای این پایی تن دنیامو لرزوندی

تو هم مثله همه انگار فقط پای خودت موندی

WIKISEDA

دیدگاه خود را بگذارید