متن آهنگ نریمان بوم بوم

12 اکتبر 2019 0 نظر نریمان

متن آهنگ نریمان بوم بوم

متن آهنگ نریمان بوم بوم

متن متن آهنگ نریمان بوم بوم

اگه اگه اگه اگه بوم بوم

اگه اگه اگه اگه بوم بوم

اگه اگه اگه اگه

بوم بوم

اگه نزدیکم بیای یه صدایی داری میشنوی بوم بوم

صدا قلب منه بوم بوم

از جا میکنه بوم بوم

تو رو داد میزنه بوم بوم

فریاد میزنه

اگه اگه گیر منی بیا

اگه درگیر منی بیا

اگه تو عشق منی و

اگه دل نمیکنی بیا

چقدر حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم

چقدر دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم

چقدر حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم

چقدر دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم

اگه اگه اگه اگه بوم بوم

اگه اگه اگه اگه بوم بوم

اگه اگه اگه اگه

بوم بوم

اگه نزدیکم بیای یه صدایی داری میشنوی بوم بوم

صدا قلب منه بوم بوم

از جا میکنه بوم بوم

تو رو داد میزنه بوم بوم

فریاد میزنه

اگه اگه گیر منی بیا

اگه درگیر منی بیا

اگه تو عشق منی و

اگه دل نمیکنی بیا

دیگه غصه نداری کم نمیاری دل بیقرارم

حالا رفتی و اومدم که بگم خیلی دوست دارم

دیگه غصه نداری کم نمیاری دل بیقرارم

حالا رفتی و اومدم که بگم

اگه نزدیکم بیای یه صدایی داری میشنوی بوم بوم

صدا قلب منه بوم بوم

از جا میکنه بوم بوم

تو رو داد میزنه بوم بوم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید