متن آهنگ میلاد تهرانی بی تو خوش نمی گذره

12 اکتبر 2019 0 نظر میلاد تهرانی

متن آهنگ میلاد تهرانی بی تو خوش نمی گذره

متن آهنگ میلاد تهرانی بی تو خوش نمی گذره

متن متن آهنگ میلاد تهرانی بی تو خوش نمی گذره

چجوری پا بذارم جاهایی که تو دوس داریچجوری بخندم و عین خیالم نباشهبه خدا وقتی که نیستی شایدیا رو نمیخواممیخوام هر چی خوشیه روی زمین با تو باشهخیلی وقته دیگه هیچ جا بی تو خوش نمیگذرهبهترین جاهای دنیا بی تو خوش نمیگذرهتو باید باشی تا عشقو حس کنم تو لحظه هامتو بهشت حتی رو ابرا بی تو خوش نمیگذرههمه چی با تو قشنگه همه جا با تو فقطبا تو هیچ وقت خوشیا نمیرسن آخر خطتو رو دوس دارم و اینو همیشه میگم بهتدنبالت میام و هر جا که بخوای میبرمتخیلی وقته دیگه هیچ جا بی تو خوش نمیگذرهبهترین جاهای دنیا بی تو خوش نمیگذرهتو باید باشی تا عشقو حس کنم تو لحظه هامتو بهشت حتی رو ابرا بی تو خوش نمیگذره

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید