متن آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

12 اکتبر 2019 0 نظر مهران مدیری

متن آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

متن آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

متن متن آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

ز من نگارم عزیزم ،خبر ندارد

به حال زارم حبیبم، نظر ندارد

خبر ندارم من، از دل خود

دل من از من ،عزیزم خبر ندارد

دل من از من، عزیزم خبر ندارد

کجا رود دل عزیز من ، آخ که دلبرش نیست

کجا رود دل عزیز من ، آخ که دلبرش نیست

کجا پرد مرغ ،حبیبم که پر ندارد

کجا پرد مرغ ،حبیبم که پر ندارد

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق

که غیر خونه ه جگر ندارد

که غیر خونه ه جگر ندارد

کجا پرد مرغ ،حبیبم که پر ندارد

کجا پرد مرغ ،حبیبم که پر ندارد

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید