متن آهنگ مهراج محمدی بوسه بر تیغ

12 اکتبر 2019 0 نظر مهراج محمدی

متن آهنگ مهراج محمدی بوسه بر تیغ

متن آهنگ مهراج محمدی بوسه بر تیغ

متن متن آهنگ مهراج محمدی بوسه بر تیغ

غرقه بحر گنهم یا علی

غرقه بحر گنهم یا علی

رو سیهم روسیهم یا علی

من ز ازل تا ابد زان دو چشم

منتظر یک نگهم یا علی

روشن و گرم از نظر لطف توست

شام گهم صبح گهم یا علی

من ز ازل تا ابد زان دو چشم

منتظر یک نگهم یا علی

تیغ تو را بوسه دهم پا نکشم سر بنهم، تیغ تو را بوسه دهم وز هلاک پا نکشم سر بنهم یا علی

تاج سرم خاک سر کوی توست

پادشهم پادشهم یا علی

نام تو نقش است چو بر روی من

شیفته ی روی مهم یا علی

بسته دردم به حریم حرم

راه بده تا برهم یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

یا علی

غرقه بحر گنهم یا علی

رو سیهم روسیهم یا علی

من ز ازل تا ابد زان دو چشم

منتظر یک نگهم یا علی

تیغ تو را بوسه دهم پا نکشم سر بنهم، تیغ تو را بوسه دهم وز هلاک پا نکشم سر بنهم یا علی

تاج سرم خاک سر کوی توست

پادشهم پادشهم یا علی

نام تو نقش است چو بر روی من

شیفته ی روی مهم یا علی

بسته دردم به حریم حرم

راه بده تا برهم یا علی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید