متن آهنگ معین بی تومن خرابم

12 اکتبر 2019 0 نظر معین

متن آهنگ معین بی تومن خرابم

متن آهنگ معین بی تومن خرابم

متن متن آهنگ معین بی تومن خرابم

بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابم

چه ویرانگر ولی شیرینی ای عشق

گهی شاد و گهی غمگینی ای عشق

بیا که با همه افسون گری باز

برای درد دل تسکینی ای عشق

بی تو من خرابم در رنج و عذابم

بی تو من خرابم در رنج و عذابم

ای عشق ای عشق

ای عشق  

نیایش هایم از تاثیر عشقه

که پایم بسته با زنجیر عشقت

ندارم چاره ای جز عشق و مستی

که این بیچارگی تدبیر عشقه

بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابم

بی تو من خرابم در رنج و عذابم

ای عشق ای عشق

ای عشق

راستی اگه یار نبود چی می شد؟

احساسی در کار نبود چی می شد؟

تو لحظه لحظه های نا امیدی

عشق اگه غمخوار نبود چی می شد؟

بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابم

بی تو من خرابم در رنج و عذابم

ای عشق ای عشق

ای عشق ای عشق

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید