متن آهنگ مسعود درویش ساقی

15 اکتبر 2019 0 نظر مسعود درویش

متن آهنگ مسعود درویش ساقی

متن آهنگ مسعود درویش ساقی

متن متن آهنگ مسعود درویش ساقی

میخوام به میخونه برم دنیا رو از یاد ببرم

میخوام که از ساقی و می حالِ عجیبی بخرم

میخوام که دیوونه بشم همدمِ پیمونه بشم

میخوام که رو غصه و غم خط سیاهی بکشم

بریزم می بنوشم هی به دستم جام پی در پی

تو ای ساقی خرابم کن منو غرق شرابم کن

دلم رو مست و دیوونه از این دنیا جوابم کن

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

♫♫♫

تو ای ساقی شهامت کن دعایم استجابت کن

شدم قربانیت دیگر مرا از غصه راحت کن

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

♫♫♫

بده جامی دگر ساقی کنم زیر و زبر ساقی

به حالم اعتباری نیست دوباره کن خطر ساقی

بده جامی دگر ساقی می جانانه تر ساقی

میخوام دیوونه شم امشب مرا با خود ببر ساقی

بریزم می بنوشم هی به دستم جام پی در پی

تو ای ساقی خرابم کن منو غرق شرابم کن

دلم رو مست و دیوونه از این دنیا جوابم کن

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

میخوام دیوونه ی دیوونه شم امشب

اسیر ساغر و پیمونه شم امشب

Wikiseda

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید