متن آهنگ مسعود خادم گمگشته

12 اکتبر 2019 0 نظر مسعود خادم

متن آهنگ مسعود خادم گمگشته

متن آهنگ مسعود خادم گمگشته

متن متن آهنگ مسعود خادم گمگشته

من کیم بیگا نه ای از خود جدا

با خود و با دیگران نا آشنا

من کیم بی ریشه ای بی برگ و بال

ای دریغ از سایه ای در بو ته زار

من تو را ای عشق از کف داده ام!

هم خودم را ؛هم تو را گم کرده ام

آن من عاشق ؛من دیوانه را

من نمیدانم کجا گم کرده ام!

من نشانی های خود را میدهم...

یک نفر باید مرا پیدا کند

یک نفر باید که با طوفان عشق

برکه ای خشکیده را دریا کند...

دیدگاه خود را بگذارید