متن آهنگ مرضیه ساغر شکسته

12 اکتبر 2019 0 نظر مرضیه

متن آهنگ مرضیه ساغر شکسته

متن آهنگ مرضیه ساغر شکسته

متن متن آهنگ مرضیه ساغر شکسته

من امشب شکنم ساغر

لب بر جام نزنم دیگر

عاشقم و مست نگاهت

مستم از نگهی دلجو

ساقر را بکنم یک سو

پیش لبت باده نخواهم

دل بر مهر تو بستم

ساغر بشکستم

کی از می و مستی

وز باده پرستی

کام دل خود یابم!؟

دم از می مزن ای دل

از باده چه حاصل

من در شب هجران

چون شمع فروزان

در آتش و در آبم

من ساغر عشقت، بیجا نشکستم

پیمانه شکستم، پیمان نشکستم

از گردش گردون، پروانه هلاکم نیست

کز گردش چشمت، می میرم و باکم نیست

ای ساغر می، از چه زنی آتش بر جانم!؟

بشکن که تو را در دل شب در بر ننشانم

سیرم ز هوسها

زین پس می و مینا

بر خاک افشانم

ساغر شکند، می ریزد

شمع از بر من بر خیزد

مهرم ز دلم نگریزد

خواهم که تو یارم باشی

شمع شب تارم باشی

هر دم به کنارم باشی

من امشب شکنم ساغر

لب بر جام نزنم دیگر

عاشقم و مست نگاهت

مستم از نگهی دلجو

ساقر را بکنم یک سو

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید