متن آهنگ محمد نوری سفر برای وطن

12 اکتبر 2019 0 نظر محمد نوری

متن آهنگ محمد نوری سفر برای وطن

متن آهنگ محمد نوری سفر برای وطن

متن متن آهنگ محمد نوری سفر برای وطن

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس

چه سفرها کرده ایم ، چه سفر ها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله ها

چه خطرها کرده ایم ، چه خطر ها کرده ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابناک شود

خون دلها خورده ایم ، خون دلها خورده ایم

ما برای آنکه ایران خانه ی خوبان شود

رنج دوران برده ایم ،رنج دوران برده ایم

ما برای بوییدن گل نسترن

چه سفر ها کرده ایم ، چه سفر ها کرده ایم

ما برای نوشیدن شورابه های کویر

چه خطر ها کرده ایم ، چه خطر ها کرده ایم

ما برای خواندن این قصه ی عشق به خاک

خون دلها خورده ایم ، خون دلها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک

رنج دوران برده ایم ، رنج دوران برده ایم…….

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید