متن آهنگ محمد معتمدی کوبار

14 اکتبر 2019 0 نظر محمد معتمدی

متن آهنگ محمد معتمدی کوبار

متن آهنگ محمد معتمدی کوبار

متن متن آهنگ محمد معتمدی کوبار

بر لوح دل من غزل عشق نوشته

ذرات وجودم همه با عشق سرشته

ای فاصله ی پای منو بال فرشته

ای عشق ای عشق ای عشق

با این دل چون آهن چه کردی

با من چه کردی با من چه کردی

از روز خلقت با من که کشتم

بودی که بودم هستی که هستم

آتش به جانم کردی تو کردی

آوازه خوانم کردی تو کردی

بر لوح دل من غزل عشق نوشته

ذرات وجودم همه با عشق سرشته

ای فاصله ی پای من و بال فرشته

ای عشق ای عشق ای عشق

روحی دوباره در من دمیدی

نقش جهان را در من کشیدی

راز تمام افسانه هایی

بال تمام پروانه هایی

جان خراب ویران هایی

آیینه دار زیبا و زشتی

هم در سرشتی هم سرنوشتی

هم در سرشتی هم سرنوشتی

WIKISEDA

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید