متن آهنگ محمد بی باک خیابون های شهر من

12 اکتبر 2019 0 نظر محمد بی باک

متن آهنگ محمد بی باک خیابون های شهر من

متن آهنگ محمد بی باک خیابون های شهر من

متن متن آهنگ محمد بی باک خیابون های شهر من

خیابونای شهر من حاکی درد و رنجه

واسه زنده بودن کافیه دست و پنجه

نرم کنی با یه سری آدم پست و هرزه

پس کی میاد ناجی نسل من کی ؟

تو مسیر خاکیه وهم و خنده

همه مشغول بازیه زهر و نعشه

ماجرایی که گفتنش کافیه اهل مسجد

دعا کنن بکشن آهی به قصد زجه

تا که انسان اصلاح شه و برسه به باقیه اصل گنجش

واسه یه ورق سبز همه راضی به مرگ بچه

راضی به مرگه هرکه

بازی بگرده بلکه

جای تعجبه که من یکی زندم هنوز

مردم معترضن ولی زندن هنوز با یاد بهار

ضمنا خزون حلقه زده تو اشک چشما

امشب چه پر شکه چشما

ببین ظلم چه کرده بر من

وای چه سرده شهرم

به درد دردم که کرده بر من غلبه

می خوام بسوزم و بسازم بمونم و ببازم

یه سری جوون پاک مشغول بازی با خون

صدای احتمالیه طلاق خونواده ها کشیده میشه تا خیابون

تا خیابون نگه داره پیش خودش راز هرچی قتله

به خیابون بگو رازتو هر چقدره

خیابونی که رحم نداره حتی به لاستیک چرخ ماشینی

آره من نگرانم نگران آوارگیه عصر ماشینی

همه از نداری می نالن

اما ماشین مدل بالا میاد و همه می خرن هر روز

تا که بهش ببالن

واسه نمایش قدرت ماشینو فرسنگ ها پیاده ببرن هر روز

حرفای من اندرزیه واسه آدمای دو پایی که هستن سوار ماشین

که نمیدونن برده ی عصر ماشینین و رو اونا سواره ماشین

آره اونا بردن ، برده ی ماشین

شهر من ترس داره مثل بچه ی کابوس زده

واسه روشناییش صدها فانوس کمه

اینجا ساختمونا بلنده مردمه که کوتاهه فکرشون

پشت به خدا وایستادن و علی بذکرالله ذکرشون

تو این شهر یه جا عروسی و جشنه یه جا عزا

من با شکمی سیرم و یه بچه دنبال یه جا و غذا

که گرم کنه خودشو با سرد ترین آتیش سرد دنیا

دوست خیابوناس ولی نمی دونم با اون چرا قهره دنیا

تو این شهر طلسم شده یکی از گرسنگی نمی تونه بخوابه یکی از سیری

سخته شمارش شمار دخترایی که تن میدن به اسیری

حتی همه آواره میشن با گرونیه سوخت بنزین

به نشونه ی اعتراض می بینی سوخته بنزین

پره خیابونا از فرشته های شیطان صفت

همیشه تو نخ سرشت مائه شیطان چه بد

کسی دیگه نمی گیره دست مردی که سفیده عصاش!

تاریکیه شهر خواست غروب کنه اما سمبل سپیده نذاشت

چون تو تاریکیه شب دست باز تره

روز همه ی ما تاریکه اما اصل خواستنه

که تموم شه تاریکیه شهرمون

البته این یه ایدست

که پایان شب تاریک و سیاه سپیدست

الله می دونه چقدر من خستم

والله چشممو رو مردم نبستم

اینجا در به در باید پی دارو بری

تو این دریای خشک باید بی پارو بری

اینجا انسانیت ، وجدان 2 حرف گنگه

آره قانون ، امنیت 2 فرد مرده

آینده ی همه ی جوونا تاریک و سرد

راه زندگیشون دود داره باریک و پست

زنای شهر من از نظر روحی مریض

مرداشون شهوت دارن کوهی حریص

همه دنبال مسکن هستن

همه ی مردم ما خستن از غم

دستم اصلا پی نوشتن نمیره

که یه دختر 17 ساله میره دنبال سقط بچه

اگه توصیفاتم به جهنم می کنه صدق به من چه؟

حاصل هوسش یه جنین مرده

خون بچشو مثل یه گرگ دریده خورده

جنینی بیگناه که رنگ خیابونای شهرمو ندیده مرده

گناهو از سر خودت وا کن و بگو اهریمن شریک جرمه

کی گفته که محرمه یه دختر با صد پسر؟

حرف داره بی باک واست پسر

شهر من چی داره؟ یه مشت فرد خاطی

تو آسمون خراشای آهنی یه مشت قلب خاکی

اگه برای تو زجره حرفام

دعا کن زلزله بیاد که یه هو غرق شه دردام

زلزله ای که همه چیزو با خودش ببره زیر آوار

مرد ، زن ، مرگ ، گناه ، ظلم ، نفاق

نیست شه زیر آوار

واسه من هر کوچه مصرعی و هر پیچ خیابون یه بیت شعره

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید