متن آهنگ محمد بی باک خدا نزدیک است

12 اکتبر 2019 0 نظر محمد بی باک

متن آهنگ محمد بی باک خدا نزدیک است

متن آهنگ محمد بی باک خدا نزدیک است

متن متن آهنگ محمد بی باک خدا نزدیک است

گرچه من قاری یم اختیارم هست دست دوست

این که گویم که بینم چه شنوم همه دست اوست

به مغزم به ذهنم حرفا می زنه طاق

روزی که بگم من چی می گه ایزد پاک

از ماه و زمین و خورشید زرد و

حرف حق پیشوایه ماست زردشت

که عاشق عشق باش

گر چه زیبا و زشت باش

با شکوی ست هر روز به ما

دوست داشتنو دوست بدار

در حضورش عاری از هر غفلت باش

بیا و تو متنفر از هر نفرت باش

از حرف های من تو پندی بر می داشتی کاش

بیا و همیشه با آشتی ، آشتی باش

حرف من حرف زردشت،حرف حق خدایی

از جدای کن جدایی،گر جدا از خدایی

دعایی از دعایی

تو آی پس تو آی

وقتی من تو قحطی

در مونده از عهدی

که بستم بات

نگو دل عهد و پس می ده

هر چیز و ندونم ولی می دونم که خدا نزدیکه

حرفم اینه مگه می شه که ما از خدا دور شویم

چه خدای کعبه، چه مصر ،چه اورشلیم

حرفم اینه مگه می شه که ما از خدا دور شویم

چه خدای کعبه، چه مصر ،چه اورشلیم

بسه دیگه کار عبس

می خوام بشکونم این قفس

با حُزن یه نفس

بشنو بعده این همه یه حرف غریب

خدای من نزدیکه مثل حبل ورید

من دارم حرف بازم منم با صد رازم

من و کلماتم یه عمر پس اندازم

پس اندازم کلمات درون رودی خروشان

مثل آهنگ

من مست می یم ولی شاکی از می فروشان

مثل آهن

پس ساقی می بده

می بده ای بده غیبتش

ولی می دونم نزدیک ما دور می بینیمش

حرفه حق و گذاشتیم بره

حرفه حاتم و به زور می گیریمش

که تا زنده ایم می گیم خدا رو بی خیال

دنیا رو بچسب

که چی بشه بیاری دنیا رو به دست

بد نیست حرف پیر عصر پیشتر

که از من حقیر به دل نگیر بس پیشتر

بیا برگردیم کمی به بنیاد و اصل خویشتن

به بنیاد و اصل خویشتن

حرفم اینه مگه می شه که ما از خدا دور شویم

چه خدای کعبه، چه مصر ،چه اورشلیم

از فرعون و موسی

از فرعون و موسی بگم یا از دله تنگم

از پیشوایه پیشینیان یا از گله کردم

از انسان زمین بگم یا از بهشت و تاج گلم

یا از خدایی که همین نزدیکی هاست با یه کاج بلند

تازه فهمیدم و هر روز بدون عید برام

از معابد بودا تا خود بیت حرام

حالا سخت تر برام

تو قوم لوط و آدم های شیطان پرست

زردشت راه راست و شیطان تله ست

یه سری آدم به راه کج رفته

یه سری آدم به راه حج رفته

کیست؟

که بگه ای قوم به حج رفته از اینجا

بدانید و برگردید که معشوقه ما همین جا

خدای همین جا هست که همیشه

واسه یه جرعه نوازش یه بنده مسته همیشه

پس بسه سرکشی

خسته از غم ترکشی

که شیطان به غرب زد و

دل به کوی خرابات پر کشید

دل به کوی خرابات پر کشید

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید