متن آهنگ محمدرضا عیوضی ، مهرزاد اصفهانی پور عر نون محمدرضا عیوضی

12 اکتبر 2019 0 نظر محمدرضا عیوضی ، مهرزاد اصفهانی پور

متن آهنگ محمدرضا عیوضی ، مهرزاد اصفهانی پور عر نون محمدرضا عیوضی

متن آهنگ محمدرضا عیوضی ، مهرزاد اصفهانی پور عر نون محمدرضا عیوضی

متن متن آهنگ محمدرضا عیوضی ، مهرزاد اصفهانی پور عر نون محمدرضا عیوضی

نوروز و با هم جشن می گیریم

وقتی توام روزاتو نو کردی

وقتی نداری از تو خونت رفت

خندیدی و رختاتو نو کردی

نوروز و باهم جشن می گیریم

وقتی که عشقت بی خبر برگشت

وقتی در زندون و وا کردن

وقتی عزیزت از سفر برگشت

نوروز یادگاره

نوروز عیدمونه

آزاد و شاد باشیم

اون روز عیدمونه

نوروز وقتی رنگ و رو داره

که تویِ سفره عطر نون باشه

ما اون بهارو جشن می گیریم

که زندگی مهمونمون باشه

وقتی زمستون بود و گرمت بود

وقتی گره از کارمون وا شد

هف(ت) سین و باهمدیگه می چینیم

وقتی یه راه تازه پیدا شد

نوروز یادگاره

نوروز عیدمونه

آزاد و شاد باشیم

هر روز عیدمونه

WIKISEDA

دیدگاه خود را بگذارید