متن آهنگ محمدرضا شجریان جان جان

12 اکتبر 2019 0 نظر محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان جان جان

متن آهنگ محمدرضا شجریان جان جان

متن متن آهنگ محمدرضا شجریان جان جان

ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر**

از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر

چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان**

در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر

نقش تو در خیال و خیال از تو بی‌نصیب**

نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر

از تو خبر به نام و نشان است خلق را**

وان گه همه به نام و نشان از تو بی خبر

شرح و بیان تو چکنم زان که تا ابد

شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر

جویندگان گوهر دریای کنه تو**

در وادی یقیین و گمان از تو بی خبر

چون بی‌خبر بود مگس از پر‌ِ جبرئیل**

از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر

عطار اگرچه نعره عشق تو می‌زند**

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید