متن آهنگ محسن نامجو تنها آمدم

12 اکتبر 2019 0 نظر محسن نامجو

متن آهنگ محسن نامجو تنها آمدم

متن آهنگ محسن نامجو تنها آمدم

متن متن آهنگ محسن نامجو تنها آمدم

تنها آمدم، از دروازه‌ی سنگیِ مرگ

تنها آمدم، از دورِ سیاهِ سفیدِ آبیِ سرخِ بنفش آمدم

از نمِ خشکیده‌ی رمیده‌ی برگ

تنها آمدم، از لی‌لیِ دخترِ ماه

از سبزه‌زارِ رانده از بهشت

تنها آمدم، از ذهنِ کودکانِ مرده

از فرشته‌ی سرکشِ آب‌ها..!

ساده بر سادگی زیستنم نیستنم

نیست تنم

که همه‌ش از خُرد می‌گوید

که منم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید