متن آهنگ فریدون پور رضا جوانی

12 اکتبر 2019 0 نظر فریدون پور رضا

متن آهنگ فریدون پور رضا جوانی

متن آهنگ فریدون پور رضا جوانی

متن متن آهنگ فریدون پور رضا جوانی

متن ترانه ی جوانی زنده یاد پور رضا

جوانی اوی جوانی اوی جوانی

مره خوش بو تی امره زندگانی

می دونیا دشت پر گل بو همیشه

بهاره داشتیم دیله گوشه

می تن سرسبزه کویانه مانستین

می پا سخته درختانه مانستین

می بی تابه دیله دریا شناختی

می پا ماله پیله صحرا شناختی

جوانی اوی جوانی اوی جوانی

خودا آیینه ای خورشیدا مانی

چه غافل بوم جه پاییز زمانه

تره ای گول دانستیم جاودانه

ایته رویا ایته خواب سحر بی

جوانی باد امره همسفر بی

جوانی اوی جوانی اوی جوانی

جوانی چی خوشه خوش بیگذرانی

ترانه سرا: رحمت حقی پور

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید