متن آهنگ فرخ مثل غریبه

12 اکتبر 2019 0 نظر فرخ

متن آهنگ فرخ مثل غریبه

متن آهنگ فرخ مثل غریبه

متن متن آهنگ فرخ مثل غریبه

دلم می خواد مثل غریبه ......

               به گوشه ی دنجی بشینم با خودم .....

                     تنهای تنها

دلم می خواد مثل پرستو ....

               کوچه های غمو ببینم که دیگه ....

            می خوام بمیرم.

دل تنها و غمگینم ...

                       به هوای دل دیگه پر نگیره

تک و تنها و سوار کار دیگه هرگز به هوای عشق تازه ... پر نگیره

دلم می خواد مثل غریبه ...

              یه گوشه ی دنجی بشینم ...

             با خودم تنهای تنها

دلم می خواد مثل پرستو ..

کوچه های غمو ببینم که دیگه

می خوام کوچ کنم

می خوام بمیرم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید