متن آهنگ فرخ غریبه

12 اکتبر 2019 0 نظر فرخ

متن آهنگ فرخ غریبه

متن آهنگ فرخ غریبه

متن متن آهنگ فرخ غریبه

دل به غریبه بستم

از همه دنیا گسستم

به خاطر غریبه

سنت ها رو شکستم

دل به غریبه باختم

قصر رویا رو ساختم

نفهمیدم غریبه

زشتی پشت فریبه

نفهمیدم اشتباهه

عاشقی ای گناهه

دلم از آدما خونه

می گیره هی بهونه

می گیره هی بهونه

دلم می خواد گریه کنم

ولی چرا ؟ برای کی؟

شاید واسه دل خودم شاید برای دیگری.

شاید دلم شکسته شد شاید چشام خسته شد

از دیدن دلسردی ها از زور این دلتنگی ها

با تو ام ای ابر بهار

جای دیگه لونه بذار

آخه چرا چشمای من

از چشم دیگرون ببار

جنس دل من از شیشست

واسه یه کار همیشست

یه لحظه هم چشات

از غصه من آزاد بشم

زودی یکی سر می رسه

باز یکی از در می رسه

که بشکنه دل منو

که دربیاره اشکمو

............................

دلم می خواد گریه کنم

ولی چرا ؟ برای کی ؟

شاید واسه دل خودم  شاید برای دیگری

شاید دلم شکسته شد شاید چشام خسته شد

از دیدن این دلسنگی ها از زور این دلتنگی ها

 

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید