متن آهنگ علی سورنا خیس شدی

12 اکتبر 2019 0 نظر علی سورنا

متن آهنگ علی سورنا خیس شدی

متن آهنگ علی سورنا خیس شدی

متن متن آهنگ علی سورنا خیس شدی

تو دیگه خیس شدی تنتو به آب زدی // راتو بگیر برو تا که سرتو به باد ندی

کهکشانی از استعداد نوعی باید استفاده کنی // ولی حقتو به راحتی خوردن !

یه لیوان آب روش // حالا می خوای ببینی که چی راهکار بود ؟

نه ! اشتباه نکن تو درست رفتی // ولی قرق کردی هر چی راه بود پل زدی

پسر پرو کردی لباسای پیشرفتتو //تو درست زدی وسط سیبل

اما اینجا قفله همه چی // کاری می کنن که تو نطفه خفه شی

تو عقده همه چی // بمونی و کفر بگی

یه کلت کمری // بخری ببری بزنی به تخمت عوضی

زندگی و نفس وهوا آب وغم و لمو // و چشای خیس و روز و شمع و شب و

احساسات قوی و اعدامات جدید و // عبارات کثیف از انسانهای حقیر

به چشمات می بینی عبادات قلیل // که واسه خدا باشی از این نقابا بخری شما

همه اینا برا غمه​​​​​​​​ آره غمه منه/معرفت منو همه کمه آره کمه/میدونم که برای منه این زندگی/اما اینجا فرق داشت

همه اینا برا غمه​​​​​​​​ آره غمه منه/معرفت منو همه کمه آره کمه/میدونم که برای منه این زندگی/اما اینجا فرق داشت

باید تو مسیر بری // تا اسیر بشی طوفان می خورتت اگه یه نسیم بدی

هر کی که علاقه داره یه کار خف کنه // بهتره نکنه بره اداره بعد خونه

اینجا باید اول زندگی می شه کرد // و بایدم دایره زد دوره محیط آنن

راه برین هر کی که دوید گا رفت // تا که شاید

تف کنی به پشت // پشت کن به قفل

قفل طوری به تو // گیر میده حالا بازم تخم داری بدو

یه بغض داری که بمبه // دوست داری بغره شیر درونت

اونم میدونی که واسه تو دیگه نمونده // پر زد و رفت خره

بدبختِ غم زده // میشینی میبینی چطور

بگا میره دکورت // زندگیت آلان بگو به من چطوره​​؟

قسمو حسدو غمو غزلو قضبو قهرو مزرو نظرو زنو نصبو عصبو شقو بشرو حشرو لبو عقبو مقبو تقو طرفو حوسو جقو نسخو اثرِ غمو

قرض,بعدش درد و بنگ // کرد,مارو لنگ و شل

دیگه قبر واسه مرد و زن // هست ترس و لرز

همه اینا برا غمه​​​​​​​​ آره غمه منه/معرفت منو همه کمه آره کمه/میدونم که برای منه این زندگی/اما اینجا فرق داشت

همه اینا برا غمه​​​​​​​​ آره غمه منه/معرفت منو همه کمه آره کمه/میدونم که برای منه این زندگی/اما اینجا فرق داشت

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید