متن آهنگ علی اصحابی ، دی جی مانی بیخیال دی جی مانی

12 اکتبر 2019 0 نظر علی اصحابی ، دی جی مانی

متن آهنگ علی اصحابی ، دی جی مانی بیخیال دی جی مانی

متن آهنگ علی اصحابی ، دی جی مانی بیخیال دی جی مانی

متن متن آهنگ علی اصحابی ، دی جی مانی بیخیال دی جی مانی

میشه یا نمیشه

نمی دونم چی میشه

بزار تا بگم من.. حرفی واسه همیشه

بزار تا بگم من.. راز دلم رو ساده

من می خوام بدونم که میشه یا نمیشه.. که میشه یا نمیشه

بی خیال من شو ، تو رو خدا ولم کن

چیزی ازت نمی خوام فقط برو ولم کن

اگه به پام بیوفتی بگی واسط میمیرم

بازم میگم نمی خوام

برو بابا ولم کن

جول و پلاسو جمع کن

نه دیگه نمیشه.. برو واسه همیشه

واسه من مهم نیست.. عاقبتت چی میشه

بزار تا بگم من راز دلم رو ساده

من می خوام بدونم.. که آخرش چی میشه

که آخرش چی میشه

بی خیال من شو تو رو خدا ولم کن

بازم میگم نمی خوام تورو خدا ولم کن

اگه به پام بیفتی.. بگی واسط میمیرم

بازم میگم نمی خوام.. برو بابا ولم کن

جول و پلاسو جمع کن

جول و پلاسو جمع کن

جول و پلاسو جمع کن

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید