متن آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

12 اکتبر 2019 0 نظر علیرضا افتخاری

متن آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

متن آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

متن متن آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

           چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم ... ای طرفه نگارم

         از دوری صیاد دگر تاب ندارم  ... رفته ست قرارم

 چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم

 تا دام در آغوش نگیرم نگرانم

                 *****

            از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی ... بر دل بنشانی

            چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی ... وای از شب تارم

 در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم ... از دیده رهه کوی تو با عشق بشویم

    **  با حال نزارم... با حال نزارم **

     ******

  بر خیز که داغ از من بیچاره ستانی ... بنشین که شرر بر دل تنگم بنشانی

    تا آن لب شیرین به سخن بازگشایی ... خوش جلوه نمایی

    ای برده امان از دل عشاق کجایی ... تا سجده گزارم.. تا سجده گزارم

         *****

      گر بوی تو را باد به منزل برساند... جانم برهاند..

    ور لحظه وجودم اثری هیچ نماند .... جز گرد و غبارم.. جز گرد و غبارم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید