متن آهنگ عباس قادری دورهم بودن

12 اکتبر 2019 0 نظر عباس قادری

متن آهنگ عباس قادری دورهم بودن

متن آهنگ عباس قادری دورهم بودن

متن متن آهنگ عباس قادری دورهم بودن

دور هم بودن چه خوبه

دور هم پیش عزیزان

یه صفای دیگه داره

زندگی کنار یاران

( دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته

دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته)

چی میشد از همدیگه جدا نبودیم

چی میشد با غصه آشنا نبودیم

برای همدیگه به جای محبت

چی میشد این همه بی وفا نبودیم

( دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته

دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته)

اینجوری که هم وطن می گذره عمر

با یه چشم به هم زدن می گذره عمر

بیا بیدار شیم از خواب غفلت

بیا باور کنیم این حقیقت

اینجوری که هم وطن می گذره عمر

با یه چشم به هم زدن می گذره عمر

بیا بیدار شیم از خواب غفلت

بیا باور کنیم این حقیقت

بیا پروانه و شمع هم باشیم

بیا پیوسته در جمع هم باشیم

تو این دو روزه ی پوچ و بی معنی

فارغ از غصه بیش و کم باشیم

( دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته

دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته)

دور هم بودن چه خوبه

دور هم پیش عزیزان

یه صفای دیگه داره

زندگی کنار یاران

( دور هم بودن خودش یه نعمته

قدرشو بدونید این غنیمته/ غنیمته/ غنیمته

دور هم بودن خودش یه نعمته

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید