متن آهنگ شادمهر عقیلی مشکوک(کنسرت در لاس و گاس)

12 اکتبر 2019 0 نظر شادمهر عقیلی

متن آهنگ شادمهر عقیلی مشکوک(کنسرت در لاس و گاس)

متن آهنگ شادمهر عقیلی مشکوک(کنسرت در لاس و گاس)

متن متن آهنگ شادمهر عقیلی مشکوک(کنسرت در لاس و گاس)

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

یه نفر هست مثل یه سایه

یه نفر هست مثل آوار

یه نفر هست مثل یه دیوار

یه نفر هست آره انگار

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

دنیامو کردی زیر و رو

حتی نذاشتی آبرو

تو نمیخوای منو تو ما شیم

آخه چرا بهم بگو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیتونم بمونم با تو

مشکوکم مشکوکم به تو

نمیدونم با کی هستی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید