متن آهنگ شادمهر عقیلی امروز و فردا

12 اکتبر 2019 0 نظر شادمهر عقیلی

متن آهنگ شادمهر عقیلی امروز و فردا

متن آهنگ شادمهر عقیلی امروز و فردا

متن متن آهنگ شادمهر عقیلی امروز و فردا

همخوان:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

شادمهر عقیلی:

دل بسه، گریه نکن، دیگه رفت، صداش نکن

از تو قاب پنجره، بیخودی نگاش نکن

دیگه همرنگ تو نیست، دیگه دلتنگ تو نیست

می‌دونه یه ذره عشق، تو دل سنگ تو نیست

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

اینو بهت می‌گفتش

شادمهر عقیلی:

بهت می‌گفت میرم جایی که قدرمو بدونن

واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

این‌قدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش

دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

شادمهر عقیلی:

دل بسه، گریه نکن، دیگه رفت، صداش نکن

از تو قاب پنجره، بیخودی نگاش نکن

دیگه همرنگ تو نیست، دیگه دلتنگ تو نیست

می‌دونه یه ذره عشق، تو دل سنگ تو نیست

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

اینو بهت می‌گفتش

شادمهر عقیلی:

بهت می‌گفت میرم جایی که قدرمو بدونن

واسه رنگ نگاهم تا سحر غزل بخونن

این‌قدر این پا و اون پا اومدی از تو بریدش

دیدی کبوتر عشق تو از قفس پریدش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

همخوانی:

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

دیدی امروز و فردا کردی رفتش، پر زد، دیدی پر زد و رفتش

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید