متن آهنگ شادمهر عقیلی ادم فروش

12 اکتبر 2019 0 نظر شادمهر عقیلی

متن آهنگ شادمهر عقیلی ادم فروش

متن آهنگ شادمهر عقیلی ادم فروش

متن متن آهنگ شادمهر عقیلی ادم فروش

آدم فروش

دست تو رو شده برام

قصه ها تو بلد شدم

من آدم خوبی بودم

بخاطر تو بد شدم

آدم فروش

عاشق سر براهتو کشیدی دنبال خودت

هرچی که بوده بین ما

بردار برو مال خودت

نشون زدی برگ منو

بدون که دست آخره

اگه برنده هم بشی

به باخت من سر به سره

وقتی دیدی که سوختی

رفتی و مارو فروختی

وقتی دیدی که سوختی

رفتی و مارو فروختی

رفتی

آدم فروش

دست تو رو شده برام

قصه هاتو بلد شدم

من آدم خوبی بودم

بخاطر تو بد شدم

آدم فروش

عاشق سر براهتو کشیدی دنبال خودت

هرچی که بوده بین ما

بردار برو مال خودت

وقتی دیدی که سوختی

رفتی و مارو فروختی

وقتی دیدی که سوختی

رفتی و مارو فروختی رفتی

رفتی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید