متن آهنگ سپیده واسه جی

12 اکتبر 2019 0 نظر سپیده

متن آهنگ سپیده واسه جی

متن آهنگ سپیده واسه جی

متن متن آهنگ سپیده واسه جی

نگو که اینجا بمونمپیشت بمونم واسه چیتو دیگه قلبی نداریعشقو بیارم واسه کینگو که دلواپسمی به فکر اشکای منیهیچی ازم نمی‌دونیفقط برام حرف می‌زنیاینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

اینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

 

باز منو پیدا می‌کنی میون بیداری و خوابنگو که با تو بمونمهرچی که بوده بی‌حسابتو ترست از اشک منه نترس من از تو می‌گذرمفقط یادم باشه منم عشقتو از یاد ببرماینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

اینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

 

نگو که اینجا بمونمپیشت بمونم واسه چیتو دیگه قلبی نداریعشقو بیارم واسه کینگو که دلواپسمی به فکر اشکای منیهیچی ازم نمی‌دونیفقط برام حرف می‌زنیاینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

 

اینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

 

اینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

 

اینجا بمونم واسه چیعشقو بیارم واسه کیرؤیای تو جای دیگسبرو سراغ زندگیت

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید