متن آهنگ سپیده میمیرم

14 اکتبر 2019 0 نظر سپیده

متن آهنگ سپیده میمیرم

متن آهنگ سپیده میمیرم

متن متن آهنگ سپیده میمیرم

اگہ بے وفا بشے میمیرم

♫♩♪♬♮

اگہ بے وفا بشے رفیق نیمہ راه بشے

با ڪسے آشنا بشے میمیرم

اگہ منو جا بذارے رو دلم پا بذارے

برے تڪ ُ تنهام بذارے میمیرم

تو منو خار نڪن منو بیمار نڪن

عاشق دیوونتُ این همہ آزار نڪن

گِلہ بسیار نڪن شبم ُ تار نڪن

جملہ میخوام برم رو دیگہ تڪرار نڪن

اگہ بے وفا بشے رفیق نیمہ راه بشے

با ڪسی آشنا بشی میمیرم

اگھ منو جا بذارے رو دلم پا بذارے

برے تڪ ُ تنهام بزارے میمیرم

♫♩♪♬

با تو در پرده دلم راز و نیازے داره

ڪس نمیدونھ پس پردھ چہ رازی دارھ

سر زلف تو ھوس دارھ ڪہ چنگے بزنم

دست ڪوتاھ من امید درازی داره

دست ڪوتاھ من امید درازی داره

اگہ بے وفا بشے رفیق نیمہ راه بشے

♫♩♪♬

تو منو خار نڪن منو بیمار نڪن

عاشق دیوونتُ اینهمہ آزار نڪن

گِلہ بسیار نڪن شبم ُ تار نڪن

جملہ میخوام برم رو دیگہ تڪرار نڪن

اگہ بے وفا بشے رفیق نیمہ راه بشے

با ڪسے آشنا بشے میمیرم

اگہ منو جا بذارے رو دلم پا بذارے

بری تڪ و تنهام بزارے میمیرم

Wikiseda

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید