متن آهنگ سهراب اسدی دروغ

12 اکتبر 2019 0 نظر سهراب اسدی

متن آهنگ سهراب اسدی دروغ

متن آهنگ سهراب اسدی دروغ

متن متن آهنگ سهراب اسدی دروغ

دروغ

نوید متهم: ببین عزیزم مگه من از تو چی خواستم فقط راستی اما تو...

سهراب اسدی: صبر کن چه آسون از یادت میرم توای که ی عمری گفتی بی تو میمیرم

بودنت ی درده نبودت ی درده دیگه

واست ارزشی نداشتم اینو رفتنت میگه

میسوزم بی تو من میمیرم بی تو غم میمیونه تو وجودم

بیرونم کردی تنها با اشتباه آتیش زدی به جونم

نوید متهم: عشق دلو ما دیگه رفت از دست همه دروغات انگار از دست رفت؛ واسه ادامه دادن دیگه بسته س راه

دیگه منو می نمیشناسی دست از پا

چه روزایی من به پات سوختم واسه اومدنت چشم به در دوختم

اب شدم مثل شمع داغ شدم اما جا پامو سپهر کردم اب شدم

گفتم دوست دارم میخوامت هزاز بار هر شب دلت برات میرفت هزار راه ؛ اما لیاقت نداشتی تو گرگ صفت چه روزهای سختی بود صبح جمعه به بعد ؛ باید تشخیص میدادم اون ذات پستتو روزی گرفتم هر دو دستتو ولی افسوس که من شدم خام تو با هر بوسه شیرین کردم کام تو

آخه عشقت مثل حلقه زد دورم؛ ماه بودی اما مار بودی شدی برگ زرد گلم ؛نمیشه ادامه با بغض گلوم اما نوید مثل قبل تغض هنوز..

سهراب اسدی: واسه من بهارو کشتی خشکیدن گلهای قبلم ؛

تو زمستون و آوردی تازه شد زخمای دردم..

نوید متهم: اینروزا که بودی تو آغوش گرمم نمیدونستم میزنی چاقو به قلبم ؛ تو زندگی خواستمت با همه وجود تا که من گذاشتم سر سجود؛ اما حواسم اجازه ام پیش تو بود

در آخر که چیزی که منو گرفت نیش تو بود؛ به اعتماد کردم من ساده اما دو رنگ خیانت زردی ته جاده ؛ ولی دیگه دست تو نیست افسار قلبم عشق ما دیگه رفت افسانه شد قطعأ ؛ عشق و به مشت دروغ فروختی تو همه قسم راحت دور ریختی تو ؛ دیگه قلبم واست نمیزنه تند تند ضربان عشقم شد کند کند ؛ ببین دختر میخواد پا بدم بش اما تو قلبم جا بدم بش باید جداشیم شاید قسمت اینه دروغ چیزی که تورو بهم نسبت میده ؛ چیه تو فکراین بودی دوباره باهام باشی برو خداحافظ دیگه عمرأ شاد بشی

سهراب اسدی: برو دیگه نیا تو حتی دیگه نگیر ازم سراغ

اگه ی روز دریا بودی حالا شدی واسم سراب

من میدونم نمیدونی همه زندگیمو دادی به باد

اما بدون عزیز من خیلی سخته تو رو بردن از یاد

برو دیگه نیا تو حتی دیگه نگیر ازم سراغ

اگه ی روز دریا بودی حالا شدی واسم سراب

من میدونم نمیدونی همه زندگیمو دادی به باد

اما بدون عزیز من خیلی سخته تو رو بردن از یاد...

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید