متن آهنگ سندی قرن 21

12 اکتبر 2019 0 نظر سندی

متن آهنگ سندی قرن 21

متن آهنگ سندی قرن 21

متن متن آهنگ سندی قرن 21

تعصب ما رو کشتپای نا محرم که می مونهمساله ناموسیغیرت ایرونی گل می کنهنمی تونه حتی عاشق بشهبه فرهنگ جامعه نمی خونههمش محدودیتنغض حقوق زنحجاب و چادر پیچونهرضا شاه کشف حجاب کردچادر رو بر داشت از سر هاجمهوری اسلامی اومدبا زور گذاشتش رو سر هاحاج آقا قرن 21تو دنیا آپلو هوا می کنناینجاتیم ملی با نوانبا مانتو و مقنعه بازی می کننتوی فیلم باید اسلامی شهو گرنه از بازیگری محرومهبه خواد خواننده بشهنا محرم صداشو می شنوهشرعا حرومهآخه بی فرهنگ هارقص هنر تو دنیااینجا خلافه دینهحاج آقا اون بخواد بره جهنم کی رو باید ببینهخلاف دین خلاف شرع آقا می گه حرومه حاج آقا فتوا بسه قرن بیست و یکمتو صف نونوا صف اتوبوس جدا خواهرا جدا برادراروابط اجتماعی جرمه اینجا واسه دخترا و پسراکمیته,یه مورد,ببینه,خواهرم بفرما بالامی برش منکرات که خانم چه نسبتی داره با آقا بگو یالا اداره یا جای دولتی که برن چادر تو کیف می ذارن اونجا درارناز پذیرش خانمای بی حجاب نوشتن که معذورنخیابون برن یه بسیجی عقده ای گیر می ده به لباسااینا از همون نسلن که اسید پاشیدن رو صورتاتیغ زدن رو صورتا چوب زدن رو پاهایادمون نرفتهظاهر باید اسلامی شه واسه استخدام تو گزینشته ریش دکمه بسته حزب اللهیبده جواب اصول دینشسه تیغ آسین کوتاه طاغوتیهآدم باید تظاهر کنه تو مسجد صف اول پشت سر حاج آقا واسه نماز دولا و راس کنهخلاف دین خلاف شرع آقا می گه حرومه حاج آقا فتوا بسه قرن بیست و یکملباس و مد و تنوع غریبه تو فرهنگمون تهاجم می شهفیلمشون ضد اخلاقیه شطرنجیه صحنه ها سانسور می شهتو عصر ارتباطات ماهواره حرومهچون اسلامی نیستاینترنت فیلتر رو سایتش 'مشترک گرامی دسترسی امکان پذیر نیست'یه روز بگیر بگیر خوشگلی جرمه مردمو چماق می زننیه روز چیز خوردن گناه روزه خوارو شلاق می زننآخه عقب افتاده ها تو دنیا الاغو شلاق بزنی جریمه ات می کننیعنی ایرانی اینقد بی ارزش شده برا شما با این تاریخ کهنیه روز عزاست یکی قرن ها پیش مرده حالا می زنیم تو سرمونیه روز راهپیمایی آدم میارن مرگ بر اینو اونخلاف دین خلاف شرع آقا می گه حرومه حاج آقا فتوا بسه قرن بیست و یکم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید