متن آهنگ سعید مدرس باید عشقو کنترل کرد

12 اکتبر 2019 0 نظر سعید مدرس

متن آهنگ سعید مدرس باید عشقو کنترل کرد

متن آهنگ سعید مدرس باید عشقو کنترل کرد

متن متن آهنگ سعید مدرس باید عشقو کنترل کرد

پیش ِ من ضعیف میشی ، بی تفاوتم همیشه

کسی تو رابطه می بَره که وابسته نمیشه

دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی

واسه اونکه یادشم نیست خیلی وقتا رو به روشی

چه جوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سرد؟

به نظرم منطقی نیست ... باید عشق و کنترل کرد...

اونی جذابه برام که دس نیافتنی بمونه

فکر نمی کنم که قلبم تو رو جایی برسونه...

دیگه هیچ فرقی نداره که تو چه رنگی بپوشی

واسه اونکه یادشم نیست خیلی وقتا رو به روشی

چه جوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سرد؟

به نظرم منطقی نیست ... باید عشق و کنترل کرد...

چه جوری ادامه میدی وقتی مشتاقی و من سرد؟

به نظرم منطقی نیست ... باید عشق و کنترل کرد...

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید