متن آهنگ سروش هیچکس 7خط

12 اکتبر 2019 0 نظر سروش هیچکس

متن آهنگ سروش هیچکس 7خط

متن آهنگ سروش هیچکس 7خط

متن متن آهنگ سروش هیچکس 7خط

مایه بده

بابا واسه ما عشوه نیا جون مادرت ما خودمون ختم این کاراییم..میدونی فقط اون مایه رو بده من لامصب

مایه بِده ، مایه بده بیشتر 

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

ببین قبوله تو شاخی

نازی

دافی

جذابی

ولی خُب تو جیب جا نمیشی که قابل حمل باشی

تیریپ تو شاخه رو مد خف میچرخه

خوب پولم همین آبیش به سبز میچربه

تو با پول عشق بورز

به من

بعد به خرج من

میریم هرجا که تو خواستی

اگه طرز فکر من خزه به صرف

پس نزدیکم نیایُ بری که خسته ام

کار من ناز خریدنو التماس نی

منو امثال من پی اسکناسیم

ببین حواسا که جمه

چیزی نماسه که سر

عوابقش بده

پس برو الانِ که همه

پی پولو جیبو تراولن حیفه ما نریم

از تو چیزی گیر نمیاد نمیگم تو بدی

تو یه خوشگل دختری

خوشگلی خب ولی چی به من میرسه ها مایه بده

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

باجی

کار ما نی

نازی

ولی نازتره هزاری سبز من مایه میخوام ماچ نده

میگی پول چیه پول مثل چرک دسته

پس همشو بده من نزار چرک شه دستت

خوشگلی ولی جیب خوشگلی حالیش نی

مایه بده بیشتر تا با جیب فامیل شی

تو عاشق منیو منم عاشق کیف پرت

پس من مال توام اگه بدی کیفتو بهم

پول مثل هووته پس نزار پیشت بمونه

واسه من خرج کن نزار پیشت بپوسه

کیفت سنگینه مایه توشه از همه نوعی

اونقدر مایه دیدی که ازش زده شدی

اگه مایه داری

مال مایی

پایه

باشی پایه ام

به شرطی که شارژ کنی منو دافی بازم

مایه بده چون جیب پربشو نیست پس تا جا داره مایه بده مایه بده بیشتر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

اگه مایلی که

مایه بدی

پایه بشی

پای چکی

امضا بزنی یا که تراولی بدی

خوبی تو رو هوری می بینمو

داف فابمی

با منی

تا من اینارو خرج کنمو بگم نفر بعدی

بیا مایه بریز

داخل جیب

طالبتیم

مایه بدی

تا که بشی

واسم مثل حساب بانکی

اگه مایه داره

پایه باشه

تاکه

واسه

ما شه

مالشو مالشو خرج کنیم هر طوری فازش باشه

نگو مگه فرق تو با بقیه تو چیه

دست من میکروفونه دست اونا موچینه

خوبیِ من تو اینه

که به خاطر هوس اصلاً خر نمیشمو به کسیم خرج نمیدم

جیب منو تو نداره مال تو هم مال منه

بوی پول زده زیر دلت میگی مایه بَده

اگه بَده بِده من تا که بریزمش دور

جیب سطل آشغاله بده بریزمش توش

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر

مایه بِده ، مایه بده بیشتر...

مایه بِده ، مایه بده بیشتر...

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

لباسات باعث میشن بگم

مایه بِده ، مایه بده بیشتر

یه کم از اون جیب خرج کن دختر.

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید