متن آهنگ سروش هیچکس منم همینطور

12 اکتبر 2019 0 نظر سروش هیچکس

متن آهنگ سروش هیچکس منم همینطور

متن آهنگ سروش هیچکس منم همینطور

متن متن آهنگ سروش هیچکس منم همینطور

منم همین طور

پسر پسر اصلا خودت با من مقایسه نکن

می دونی چی می گم؟

من با تو فرق دارم اینو می فهمی ؟ این آهنگو گوش چون که بی تردید

می گی این چی می گه هیچکس دقت کن

می بینی کی می گه گفتنی امشب خوب

تو مثل من مردی ولی تا یه حدودی

تنها فرقش اینه که تو سوسولی

تو رو لیلی به لالات می زارن والدینت

می گی که بابا پول می ده با به میلت

تو جیپ پول داری منم همینطور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

خوب من پول دوست دارم می خوام اوستا شم

که برگای سبز با این جیب دوست باشن

خلاصه که با پول بابایی پز نده

این یه فرصته که نشون بدی چی عرضته

تو با فخر نگا نکن منو خوشگل پسر

چون که فرق داریم می خوریم به مشکل یه وقت

شنیدم رب کنی خوب منم همینطور

می گن مشکل داری خوب منم همین طور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

شنیدم رپ کنی خوب منم همینطور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

رادیو می گه واسه مهمونی بخون بهتره

یه چیزی که قر داره و خوراک بشکنه

می خوای شنونده از اجتماع بشنوه

خوندن از خیابون اشتباست تز نده

تو یه رپ کنی پسر خوب منم همینطور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

تو رپ می کنی تا کمی مطرح بشی

چند تا داف به تو پا بدن ، احمق که چی

توی رپ می رسه دستم بهت

هه ها ، ببخشید خندم گرفت

دنیا هیچ وقت هیچ جا هیچ کس دیگه ای رو ندیده گه مثل من باشه

شیش سال می گذره نبودم هیچ وقت بی کار

رپ فارس رشد می کنه چون که هیچکس می خواد

پس نه تو رپ کنی نه چیزی که می خونی رپه

یه کم تمرین کن اینطوری بده

شنیدم رب کنی خوب منم همینطور

می گن مشکل داری خوب منم همین طور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

شنیدم رپ کنی خوب منم همینطور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

تو دو تا دشمن داری

تو دوره همی می خواین همدیگرو ضایع کنید

خوب پره از این دشمنایی های شما که بو گل می دن

من دشمنام گندن و اما هل می دن

تا هیچکسو تبدیل کنن به هیچکی

بذار بهت تضمین کنم که هیچی

نمی دونی از خیابون بچه جون

این جا لاشخورن در مالیدن رسمشون

تو یه بدخواه داری و ننش بالا خواشه

دوره بدخواههای من همش باراباسه

خیابون خط کشی چون من کردم

زیر نکته خط می کشم خوب شرمندم

مگه زیر سوسول سروش خط نکشیده

دل گیر نشو چشم دفعه دیگه

شنیدم رب کنی خوب منم همینطور

می گن مشکل داری خوب منم همین طور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

شنیدم رپ کنی خوب منم همینطور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

در زمینه (حالا حالا )

شنیدم رب کنی خوب منم همینطور

می گن مشکل داری خوب منم همین طور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

شنیدم رپ کنی خوب منم همینطور

می گن دشمن داری خوب من هم همینطور

تو تو جیب پول داری خوب منم همین طور

می خوام بگم فرق داریم قصدمه همین خوب

پسر می بینی ؟ می بینی که اصلا راه نداره خودت رو با من مقایسه کنی!!!

چون که اصلا به هم دیگه نمی خوریم ، می دونی چی می گم؟

آهنگساز مهدیاره پسر هه هه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید