متن آهنگ سروش هیچکس لاشخور نباش

12 اکتبر 2019 0 نظر سروش هیچکس

متن آهنگ سروش هیچکس لاشخور نباش

متن آهنگ سروش هیچکس لاشخور نباش

متن متن آهنگ سروش هیچکس لاشخور نباش

ببین اینجا اوضاعش ازپارک دایناسورا هم بد ترها

فوش بعد نده حوصله ندارم بابا...

بدو بابا...بدو دنبال بازیییی.......

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

فاصله کمه به مرگ مثل سن پیرمرد

من میخوام گنده شم تو رپ مثل هیچکس

پیشرفت میکنم خوب چون که بیستم

شیرترهرروز میشم کلماتم هه

تلفاتم پشت همش ساله فقط بشونمو

دنبال جنگی خوب تف به لعنت

عقده همش تو دلم پرپره

من رو کاغذ خالی مبکنم تو روی خودت

بوی گهت کل خیابون برداشت

خوبه توبه کنم چون که زیاد بوده افکار

من با قلمو کاغذ اینا همه تیری ...دارم

ولی تو.. تووو مواد ویرییی ویییری ویییریی

وییری بکش از ما بیرون بینیم

ما با مردم ارتباط داریم تو بیری ویری

تو جوونی جوونی از دستش نده

واسه کشتن من این ارتش کمه

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

OwJ...piShRo

چرا واسمون وراومدی؟.مگه ندیدی ما بدیم

در گوشم دریوری نگو که خبیستری

برو کنار نفتی نشی تو شوء شبیه همی

تو تو رفتنمونیو ما در حال پریدنیم

کلمهامو دهنمون نشونه روش حقیقت PiShRo

توووو...

شهرام و پادشاه اینو باشه یاد تاجت

شیفت شب مال مائه تو باید با ما..ماله باشه

چند نفریم بکوب پنج نفریم به زور

هر خطری به جون میخریم بچه جون

مردتون جلو فنج ما بچه بود

هر کدوم داریم یه ریا زندگیمون به سریال

که دوست دارن جامون بازی بکنن خیلیا

اخم نکن بهت نمیات بریم اذیت تو سریال

من سواریه زیاد ماریو آدم زیاد

تو هم اینجا در اختیار

فکر کردی هستی خیلی لات

ما یه ساعت منتظر هستیم چرا نمیات

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

SaTrAp...

اگه تو لاشخوری منم مثل توءم

من میخوام رابطمو با خیابون قصه کنم

رو مقاله تو عقده روت خالی نشه

تو هم میخوای عقده ای باشی دوست داری بچه

دوست داری بچه تو خیابون لاشخورباشی

رفقای من بامرام خوب تو لاشی

قانون داره اینجا چراغه قرمزوسبز

که باید سر یکیش حرکتو یکی صبر

ما میخوایم مقررات رعایت بشه

رنگ آسفالتو ندیدی تو شاید بشه

تو هم باشی بین مرگو زندگی

بگو بینم میتونی بهم رنگ شبو بهم بگی

من عادت دارم که عافت باشم

تو اجتماع آره من طاقت دارم

زندگی کنم مثل سگ ولگرد

میخوام تنها باشم نه به رنگ ملت

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

PiShRo.HiChKaS

تو خیابون پر پلیسو آژیر قرمز میبینیم در میریم

پس لاشخور نباش...

ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور در گیریم

پس لاشخور نباش...

آآآآآ...

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید