متن آهنگ سروش از تو خوندن

12 اکتبر 2019 0 نظر سروش

متن آهنگ سروش از تو خوندن

متن آهنگ سروش از تو خوندن

متن متن آهنگ سروش از تو خوندن

دوباره دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو

دوباره دوباره شوق وصال آمد از عاشقی به گوش

بگو بگو بگو بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای

بگو که تا دنیا دنیاست عروس این خوونه ای

خوونه ی قلب من مال توست

چشم من همیشه دنبال توست

از تو خوندن پایان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

بی تو دردم درمان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

ای جان من جانان من

هم درد و هم درمان من

هر روز از تکرار اسمت

به نفس نفس می افتم

نه به فکر کار دیگه

نه به یاد کس می افتم

حاکیه عشق تو مثله

رنگ سبز نو بهاره

هر چی که قشنگ و زیباست

تو رو یاد من میاره

بگو بگو بگو بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای

بگو که تا دنیا دنیاست عروس این خوونه ای

خوونه ی قلب من مال توست

چشم من همیشه دنبال توست

از تو خوندن پایان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

بی تو دردم درمان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

ای جان من جانان من

هم درد و هم درمان من

مثل پرواز تخیل قشنگ کودکان

روی برگ پر میون باورم نوشتمت

و به یاد خاک بارون زده ی کوچه ی عشق

تو رو با اشک چشام توو دفترم نوشتمت

آنچنان شکر به در گاه خدا کردم تا

اومدن فرشته ها از اسمون به دیدنت

بگو بگو بگو بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای

بگو که تا دنیا دنیاست عروس این خوونه ای

خوونه ی قلب من مال توست

چشم من همیشه دنبال توست

از تو خوندن پایان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

بی تو دردم درمان نداره

دور از تو موندن امکان نداره

ای جان من جانان من

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید