متن آهنگ روزیم ، مجتبی مشایخی ، نفرت 051 سکوت خزون روزیم

12 اکتبر 2019 0 نظر روزیم ، مجتبی مشایخی ، نفرت 051

متن آهنگ روزیم ، مجتبی مشایخی ، نفرت 051 سکوت خزون روزیم

متن آهنگ روزیم ، مجتبی مشایخی ، نفرت 051 سکوت خزون روزیم

متن متن آهنگ روزیم ، مجتبی مشایخی ، نفرت 051 سکوت خزون روزیم

Pop Verse by Motjaba Text by rOzim

تو روبروی منی

به یاد قدیم و نگاههای عمیق

به یاد من بارون گرفت ولی، به یاد تو برف اومد

احساس من به حرف اومد

شبیه برگ درختهای گیج پاییزم

اگر اشاره کنی بی اراده میریزم

Pop Chorus 1 by Mojtaba Text by rOzim

من از زمونه ی بی تو، دل پری دارم

میرم که بمیرم، خدا نگهدارم

من از نگاه غم انگیز تو به خودم میبارم

Rap Verse by Nefrat Text by Nefrat

هنوز قرض ماه با اینکه زاویه داره

رویای تلخ شب پاپیچ بازی خوابه

محاله شب بره و من به ثانیه نگم

روزگار من گذشت و پوچ، سه سالیه نرفته از یادم

رنگ سبز قاب چشماش

بوی عطر اونو میکرد ساده کتمان

نمیتونستم اونو ترکش کنم

توی رقص دود سیگار غم رو محوش کنم

اما زنجیر شده پای هوس به شک

حتی تیغ رفتنش شده پسند رگ

حالا شدم موج وصف دایره ها

ابلیس نفسش و یک ساحره باز

خشم دلم بوده یه فصل زخمی

رنگ چشمش هم مرد با یه مرگ غمگین

پازل ساحل ترک تو دستمه، بدرود عشق

Pop Chorus 2 by Mojtaba Text by rOzim

نه ، احساس نکن من، بدون تو تنهام ، نه برنگرد

پاییز، هیچ وقت به قولش عمل نکرد

Rap Verse by rOzim Text by rOzim

تو سرش میپرورونه سودای نسترن

پاییز رنگ پریده ی افتاده از دهن

من دل خوش کنم به چی؟ به عاشقهای بی گناه

یا به رقص برگ یا به شاخه های بید و باد

ماه من بودی ، چشمک ستاره بوسیدی

منم و گریه ، باد و بارون و صدای موسیقی

و امشب تو شب بی تصویری آینه ها

میاد و چشماشو پس میگیره با یه نگاه

حرفهام، پر میکنن کاغذهای بدون خط یک کتاب رو یک شبه

کاش وقتی میپاشم از هم گریه هام رو بشنوه

فردا بخند که زمستون و فکر حادثه ها

نمیذاره بگردم دنبال تکه های صدات

و تو هم مثل من یه روز دل که بدی با عشق

سرت رو آروم میزنی تکیه به دیوارش

دیدگاه خود را بگذارید