متن آهنگ رضا پیشرو سکوت

12 اکتبر 2019 0 نظر رضا پیشرو

متن آهنگ رضا پیشرو سکوت

متن آهنگ رضا پیشرو سکوت

متن متن آهنگ رضا پیشرو سکوت

میگن همه چه خوبه

شیطان هیچ تسلطی بر من نداره

من دنیای آبی خودمو نقاشی میکنم و کاری به کسی هم ندارم

نه .. فقط سایه مو دنبال نکن ! هیچ وقت

چرا خیلی ها نا امیدن ؟؟

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد باد و میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

نگو خیلی ها نا امیدن

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد بادو میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

نمیمونیم زیر دیوار

نور هنوز تو آسمونه خدا به هممون میگه بیا

این که یکی زیاد یکی کم

خودت میخوای بشی در

سفیدیا سفیدن ببینم

اووو با خودت چی کار کردی؟

تا چند وقت دیگه نور خورشید میره میاد سردی

بی خود بیراه رفتی

تو آدمی از اینجا شروع کن زندگی بی حالت نی

زمین یه مدرسه اس با معرفت

بی دردسری تو توش با قلب سبز

اما سنگامون میشن در قلبت تنگ

امروزو ببین از آینده بعد بترس

ماماااان برام کارای زیادی کرد مرسی

با تو وجود سیاهی ام ترکید

نگاتیو عکسا زیاد میشن قیچی

دیگه با خدام برام بیماری هم عیب نی

چرا خیلی ها نا امیدن ؟؟

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد باد و میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

نگو خیلی ها نا امیدن

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد بادو میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

یه کم دورتر از بالای کوه من

حرف میزنم بگو کی اونا رو گوش کرد ؟

آدمای هوشمند که پوشک نمی بندن و خوبن دوست سکوتن

جلو سقوطمو گرفتن و دورتر

گفتن باید بی کدورت از غروب عبور کرد

غولای آهنین زیادن تو دنیا

منم بدی های رو جا میندازم تو گودال و ماه

نمی نویسم و تو حبابم نیستم

چرا روح من دست و پا زده انقد ؟

تو لجن جسم

یعنی باور کنم که دنیا قشنگه تو قفس چشم؟

بری بسازی یه جزیره بغل قشم

مزنه ی دنیا رم بدی هرس کشت

اراده کرد دیگه زندگی شده باب من واقعا

ستاره ها رو لمس می کنم هنگام شب

چرا خیلی ها نا امیدن ؟؟

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد باد و میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

نگو خیلی ها نا امیدن

من تو لحظات کمبودت با تو میشم

اون که بد بود و نارو میزد بادو میزد

آینه ی زندگیتو بکن صاف و بی خط

میخوام اسیر سکوت نشی

نری ورقاتو پاره کنی حرفاتو بروز ندی

نیمکتا کهنه میشن و سر همون سقف

آدمای پارسال وای نمیسن

نه تابعی هست نه عابری مرد

من میخوام خیابونای واقعی تر

خریدار ترکای دستم هستی ؟

نه .. تو هم مثل همه اونا غلط کردی

این نیز بگذرد یه روز نوه هامو می بینم

خاندانم همه جا رو میگیرن

همه ی رفیقام دوستای خدان

ما هم میشینیم شب و روز پای دعا

اما با دستا نه با افکارم

تو درسا میکشم هر ساعت ساعت

در راه دوست باید شاید کارد زد

بیداریم تا بکنن ما رم باور

هر چی میخوای تصور کن ... مال توئه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید