متن آهنگ رضا صادقی نمی تونم

12 اکتبر 2019 0 نظر رضا صادقی

متن آهنگ رضا صادقی نمی تونم

متن آهنگ رضا صادقی نمی تونم

متن متن آهنگ رضا صادقی نمی تونم

دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند

بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو رویای خستم

خوبه دیروز . با تو هر روز . از تو با خدا میخونم

توو خیالت . توی حالت . باز توی کما میمونم

دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند

بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو رویای خستم

خوبه دیروز . با تو هر روز . از تو با خدا میخونم

توو خیالت . توی حالت . باز توی کما میمونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم

غربت لحظه ی خسته راه

خندهامو بسته کمر گیتار عشقم

زیر بار غم شکسته شکسته

شب یلدام ساکت و سرد

حسرت شب خالی از درد

تا که دق نکرده رویا

تورو جون لحظه برگرد برگرد

غربت لحظه ی خسته راه

خندهامو بسته کمر گیتار عشقم

زیر بار غم شکسته شکسته

شب یلدام ساکت و سرد

حسرت شب خالی از درد

تا که دق نکرده رویا . تورو جون لحظه برگرد برگرد برگرد

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند

بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو رویای خستم

خوبه دیروز . با تو هر روز . از تو با خدا میخونم

توو خیالت . توی حالت . باز توی کما میمونم

دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند

بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو رویای خستم

خوبه دیروز . با تو هر روز . از تو با خدا میخونم

توو خیالت . توی حالت . باز توی کما میمونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم

غربت لحظه ی خسته راه

خندهامو بسته کمر گیتار عشقم

زیر بار غم شکسته شکسته

شب یلدام ساکت و سرد

حسرت شب خالی از درد

تا که دق نکرده رویا

تورو جون لحظه برگرد برگرد

غربت لحظه ی خسته راه

خندهامو بسته کمر گیتار عشقم

زیر بار غم شکسته شکسته

شب یلدام ساکت و سرد

حسرت شب خالی از درد

تا که دق نکرده رویا . تورو جون لحظه برگرد برگرد برگرد

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

دیگه طاقت دوریت ندارم . دیگه نمیتونم

تا وقتی کنارمی میدونم . تا وقتی بهارمی میتونم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید